Oleh: athlasgeodesi | 9 September 2012

Agama Islam

AGAMA

Berasal dari kata A = tidak, Gama = buruk/ salah
Agama berarti
tidak buruk atau tidak salah, kebenaran, keyakinan akan kebenaran
Sanksekerta   : ”Gam”, artinya menjalani suatu jalan
Belanda  : ”Religie” dan ”Godsdiest”, artinya pengabdian
kepada Tuhan secara lahir dan batin.
Inggris  : ”Religion”, artinya ketuhanan, maksudnya
mendekatkan diri kepada Allah dg cara beribadah
Latin  : ”Religie”, artinya terikat, maksudnya keterikatan
untuk selalu taat dan taqwa kepada Allah.
Arab  : ”Dien”, artinya agama, maksudnya keyakinan      akan kebenaran yang berdasarkan wahyu.

CIRI-CIRI BERAGAMA

•Percaya pada Allah
•Percaya pada wahyu Allah (AQ+AH)
•Ada konsep taat pada aturan Allah
•Ada kegiatan ibadah
•Ibadah dilaksanakan scr lahr dan batin
JENIS-JENIS AGAMA
–> BERDASARKAN JAMANNYA :
1. Ag Modern
2. Ag Klassik
–> BERDASARKAN KONSEP KETUHANAN :
1. Monoteisme
2. Politeisme
ISLAM
•Berasal dari bahasa Arab, dari kata :
•ﺍﺴﻠﻢ   ﻴﺴﻠﻢ  :    patuh ,tunduk ,taat
•ﺴﻠﻢ    ﻴﺴﻠﻢ  :   sejahtera ,selamat
•ﺴﻠﻢ            :    dengan Allah dan damai dengan manusia,damai
•Islam adalah sikap pasrah, taat, tunduk, dan patuh dari manusia kepada Tuhan Allah, agar hidupnya selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat, sehingga hatinya menjadi damai, baik damai dengan Allah maupun damai dengan sesama manusia.
•Intinya Islam adalah berserah diri, tunduk, dan patuh dengan sepenuh hati kepada kehendak Illahi Rabbi.
•Adalah agama wahyu yang memberi bimbingan kepada manusia dalam satu sistem akidah, syari’ah, akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
•Atau agama samawi yang dibawa oleh Nabi mutaakhirin (Muhammad SAW) melalui malaikat Jibril berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist sebagai kitab pokok.
•Ajaran Islam bersifat universal, berlaku sepanjang jaman, mengatur masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.
•Agama Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan yang lain, manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan alam semesta, supaya menjadi manusia yang bermanfaat.
Sistematika Penurunan Agama Islam
1.Allah memberikan wahyu (Al-Qur’an) kepada Nabi Muhammad SAW
2.Nabi Muh SAW menyampaikan, menerangkan, menjawab bila ada pertanyaan kepada para sahabat.
3.Para sahabat menyampaikan, menerangkan, menjawab bila ada pertanyaan kepada para tabi’in.
4.Para tabi’in menyampaikan, menerangkan, menjawab bila ada pertanyaan kepada para Tabi’ut tabi’in.
5.Para Tabi’ut tabi’in menyampaikan, menerangkan, menjawab bila ada pertanyaan kepada para ulama mutaakhirin.
6.Para ulama mutaakhirin menyampaikan, menerangkan, menjawab bila ada pertanyaan kepada para Syekh/ wali.
7.Para Syekh/ wali menyampaikan, menerangkan, menjawab bila ada pertanyaan kepada para Kyai/ulama.
8.Para Kyai/ulama menyampaikan, menerangkan, menjawab bila ada pertanyaan kepada umat muslim.
KELAHIRAN AGAMA ISLAM
•Pada hakekatnya agama Islam lahir sejak manusia pertama (nabi Adam). Nabi Adam diperintahkn unt mendakwahkan agama tauhid
•Secara resmi agama Islam lahir sejak nabi Muhammad menerima wahyu pertama
•Mujaddid adalah orang yang diberi kelebihan oleh Allah sehingga mampu untuk mengembalikan umatnya pada ajaran Islam yg baik dan benar.
Allah menurunkan beberapa Nabi
•Nabi sblm Nabi Muhammad untuk jaman tertentu dan wakt tertentu
•Meluruskan aqidah umat
•Menyemprnkn ajaran agar tauhid
•Status Nabi pertama sampai nabi terakhir : membenarkan, menguatkan, menjelaskan, dan menyempurnakan ajr Nabi terdahulu
•Persaman : mentauhidkan Allah
 Perbedaan : Syari’ah (cara ajaran)
ASAS AGAMA ISLAM
– Adalah monoteisme/ mengesakan Allah/tauhid
– Tanda orang yang beragama Islam (muslim) adalah syahadat.
– Pengucapn shahadatain, dua kalimat syahadat
—-> Syahadat dilihat dr pengucapan ada 2 :
– Syahadat jasmani
– Syahadat Rohani
—-> Muslim ada dua macam :
– Muslim kuantitatif  : Muslim formal
– Muslim kualitatif  : Muslim sesungguhnya.
MUSLIM KUALITATIF
– Lima komitmen/ keterikatan muslim terhadap Islam :
– Meyakini dan mengimani kebenaran ajaran Islam
– Mempelajari, memahami dan mendalami ajaran Islam.
– Mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.
– Mendakwahkan ajaran Islam dengan bahasa dan metode yang baik.
– Sabar dalam berislam.
CIRI-CIRI AGAMA ISLAM

Agama Islam merupakan agama wahyu yang mempunyai ciri:

1.Dapat dipastikan kelahirannya.
2.Disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.
3.Mutlak benar berasal dari Allah
4.Sistem hubungannya ditentukan oleh Allah melalui penjelasan lanjut oleh Rasulullah
5.Mempunyai kitab suci Al-Qur’an dan al-Hadist.
6.Konsep ketuhanannya Monoteisme.
7.Ajaran agamanya mutlak berlaku kepada seluruh manusia.
8.Nilai Ketentuan agamanya diselaraskan dg ukuran dan hakekat manusia.
9.Kebenaran agamanya dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern.
10. Memberi petunjuk, pedoman, tuntunan dan peringatan dalam pembentukan insan kamil.
METODE BELAJAR ISLAM

Agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam, diperlukan metode belajar Islam :

1.Pelajari Islam dari sumbernya, yakni Al-Qur’an, Al-Hadist, kitab fiqh lain.
2.Pelajari Islam secara menyeluruh dan terpadu, tidak sepotong-potong.
3.Pelajari ajaran Islam dari karya yang ditulis oleh orang yang memahami ajaran Islam dengan baik dan benar.
4.Hubungkan dengan persoalan masyarakat untuk menjadikan ajaran Islam sebagai problem solving.
5.Dengan bantuan ilmu-ilmu yang berkembang sekarang.
6.Tidak menyamakan umat Islam dengan ajaran Islam.
7.Dengan metode selaras ajaran Islam.
FUNGSI AGAMA ISLAM

Dapat memberikan kontribusi berupa:

1.Tuntunan hidup yang baik dan benar.
2.Pemenuhan kebutuhan batin, penyejuk jiwa, penyiram rohani sehingga hidup tenang dan damai.
3.Penyelamat hidup, memperoleh mental yang sehat
4.Penyemangat hidup
5.Menjadikan hidup bermakna
6.Pegangan hidup agar tidak bingung, stress, depresi.
7.Dan lain-lain.
Iklan

Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori